Posted by admin Listopad - 7 - 2021 ADD COMMENTS

Další den jsme se vyvezli lanovkou k Černohorskému rašeliništi. Rozhledna byla uzavřena, vyšli jsme rovnou k rašeliništi. Výhled do krajiny kazil mlžný opar, ale přesto jsme Sněžku a Studniční horu spatřili. Rašeliniště je přístupné po povalovém chodníku, k vidění řada pěkných míst.
Po turistické stezce jsme se vraceli k Jánským lázním. Ještě než jsme k nim došli, naskytla se nám skalní vyhlídka s pěkným výhledem. Cestou jsme narazili na pár motýlů. První z nich záměrně unikal před fotoaparátem. Zato ten poslední si sedl přímo na mě.


Prošli jsme si i samotné Jánské lázně, ochutnali místní pramen a zašli do cukrárny.

Před večeří jsme se podívali do Albeřických lomů. Je v nich pár jeskyní, které ovšem nejsou přístupné. A za humny již bylo Polsko.

Tags : , Akce venku

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.